TIDSLINJE FÖR DITT EVENEMANG

Tidslinge-Cocktailkungen.gif

1. FÖRFRÅGAN

Från att vi tagit emot din förfrågån så behandlar så svarar vi inom 48 tim. Vår vision är att ge svar och återkopplasnabbare.

Det första steget är ofta att du som kund tar del av detta offertunderlag med grundläggande info och priser. Sedan är det lämpligt att ta ett möte eller tfn möte med ansvarig projektledare på cocktailkungen.

2. OFFERT

När vi pratat igenom detaljerna om ditt evenemang och vilka tjänster du önskar av Cocktailkungen såsammanställer vi en offert.

När offerten fastställt och godkänts skriftligen via mail fortsätter planeringen.

3. DRINKLISTA KONCEPT KREATIV PROCESS

Nästa steg i planeringen är att ta fram ett passande koncept, drinklista och menyer.

4. SAMMANSTÄLLNING AV INKÖP

När drinklistan fastställts beräknar och sammanställer ansvarig projektledare inköpslistorna till ditt evenemang.

5. FÖRBEREDELSER OCH INKÖP

I detta skede görs inköp enligt lista. Vi erbjuder att göra inköp åt vår kunder. Vi köper in artiklar och varor direktfrån grossist. Det blir då rätt varumärken till grossistpris.

Vi debiterar arbetstid enligt offert samt kostnadnaden för inköpen på slutfaktura.

6. FÖRBEREDELSER INNAN GENOMFÖRANDE

I detta steg “roddas” ditt evenemang. Detta sker vanligtvis på evenemangsdagen eller någon dag innan.Detta beror lite på hur omfattande evenemanget är samt att det ska fungera för dig som kund.

Tiden för detta överenskommes tidigare i planeringsprocessen.

7. GENOMFÖRANDE AV EVENEMANG

Evenemanget genomförs enligt tidigare planering. Din stora dag!

8. NEDTAGNING EVENT

I detta steg “roddas” ditt event ner. Dett sker vanligtvis direkt efter evenemanget på evenemangsdagen alten annan dag som avtalats. Det är vanligt att vi plockar ner evenemang på Måndagen efter helg tex

9. AVSTÄMMNING/FAKTURERING

Vi stämmer av och följer upp ditt evenemang. Faktura sammanställs. Cocktailkungens fakturor förfaller på 10 dagartill företag och omgående efter event till privatperson.

Stort tack för att du anlitade Cocktailkungen och hoppas att vi fåt fler tillfällen att arrangera ditt evenemang.

EVENTS OCH ARRANGEMANG

Vi arrangerar alltifrån småskaliga workshops till omfattande företagsfester, bröllop etc. Kontakta oss för mer information.

Tillsammans har vi på företaget erfarenhet av över 1500 events av olika karaktär och storlek. Låt oss hjälpa dig att genomföra ditt event.